9789058262745
Belgium  /  Nederlands
Heraldiek - Wapens kennen en herkennen - Honoré Rottier, Marc Van de Cruys
Davidsfonds/Fontaine Uitgevers (2006)
In verzameling
#14

Gelezen?:
Ja
(maart 2006)
Geschiedenis middeleeuwen, Geschiedenis vanaf 1500 tot heden, Heraldiek

Wapenschilden en blazoenen vol symbolen komt men overal tegen: op huisgevels, glasramen, schilderijen en op schouwen. Maar ook Stars and Stripes, verkeersborden, logo's op kleding van sportlieden, ze grijpen allemaal terug naar middeleeuwse heraldische tekens.
Waarom brachten twaalfde eeuwse strijders bestendige emblemen op hun schilden, kleding en helmen aan? Waarom kopieerde de burgerij dit gebruik in de veertiende eeuw? Wat wilde de mens ermee uitdrukken? Wat werd afgebeeld? Waarom koos iemand voor een leeuw, of voor een beer, een roos, een zon, of een weegschaal?
Dit boek werpt een unieke blik achter de 'schermen' van de heraldiek en maakt een een waardevol, eeuwenoud Europees erfgoed opnieuw toegankelijk. Een praktisch standaardwerk voor toeristen, familievorsers, historici en kunstliefhebbers... En zeker ook voor wie een eigen familiewapen wil (laten) ontwerpen.
Dr. Honoré Rottier, voormalig docent aan de Maastrichtse Academie voor Bouwkunst, deed jarenlang onderzoek naar de essentie en de toepassingen van heraldiek.
Marc Van de Cruys is een van de weinige specialisten in Vlaanderen op het gebied van de heraldiek. Hij is hoofdredacteur van Heraldicum Disputationes.

Dit boek is te koop bij onze online boekhandel. Klik op de onderstaande banner.
Ontwerper/vormgever Daniël Peetermans; Daniël de Bruin
Illustrator Piet Bultsma; Marc Cheron; William Coolen; Marco Foppoli; Laurent Granier; Dennis E. Ivall; Geerke Meijerink; Lothar Müller-Westphal; Karel van den Sigtenhorst; Karel van Hilten; Carl-Alexander von Volborth

Product Gegevens
NUR code 684
Uitvoering Paperback
Aantal pagina's 364
Hoogte x Breedte 240 x 165 mm
Eerste druk Ja
Persoonlijke Gegevens
Winkelprijs bij verschijnen € 29,50

Conclusie
Dit is een zeer uitgebreid en goed gedocumenteerd boek dat alle aspecten van de heraldiek uitdiept. Het is een AANRADER voor iedereen die zich (meer) wil verdiepen in de heraldiek.

Stories
Titel Auteur Beginpagina Aantal pagina's
Voorwoord 9
HOOFDSTUK 1, DE HERALDIEK EN HAAR BRONNEN 13
WAT IS HERALDIEK? 13
Definitie van de wapenkunden 13
Herauten en wapenkunde 15
Studieterrein van de heraldiek 21
PARA-, PRE- EN PROTOHERALDIEK 23
Paraheraldiek en emblematiek in andere culturen 24
Preheraldiek 25
Protoheraldiek 30
HET ONTSTAAN VAN DE 'ECHTE' HERALDIEK 33
De oudste sporen van heraldiek 33
Historische context: feodaliteit, militaire achtergronden 35
Theorieën over het ontstaan van de heraldiek 39
OPKOMST EN VERSPREIDING 47
Erfelijke emblemen 47
De bloei van de heraldiek: de rol van de toernooien 49
Diversiteit van de heraldiek 55
- Regionale diversiteit 55
- Singuliere diversiteit 62
Typologie en classificatie van wapens 62
ZEGELS, MUNTEN EN PENNINGEN 64
Zegelkunde 65
- Het ridderzegel 66
- Het wapenzegel 67
- Het fantasiezegel 69
Voor- en nadelen van zegels als heraldische bron 70
Numismatiek 72
- Munten 72
- Jetons, penningen en medailles 73
WAPENROLLEN EN -BOEKEN 76
Gelegenheidswapenboeken 77
Wapenboeken van instellingen 78
Territoriale wapenboeken 79
Beredeneerde wapenboeken 82
Andere boeken 83
Voor- en nadelen van wapenboeken als heraldische bron 84
ANDERE BRONNEN 85
Geschreven bronnen 85
- Diplomatieke stukken 85
- Genealogieën en kwartierstaten 87
- Wapenkaarten 88
- Oude handleidingen 89
- Heraldisch geïllustreerde bronnen 92
Archeologische bronnen 93
- Eigenlijke heraldische bronnen 94
- Architecturale werken 95
- Heraldische versierde voorwerpen 100
HOOFDSTUK 2: HET WAPEN EN ZIJN ONDERDELEN 101
SCHILDVORMEN 101
DE INDELING VAN HET SCHILD 114
De verdeling van het schild 116
KLEUREN, METALEN, PELSWERK 123
Kleuren en metalen 124
Kleur op metaal, metaal op kleur 128
Pelswerken 131
Kleuren in zwart en wit 133
Kleur en symboliek 136
HERAUTSTUKKEN 142
Heraldische hoofdfiguren 142
Heraldische bijfiguren 156
GEWONE STUKKEN 161
Natuurlijke figuren 162
- De mens 163
- - Het menselijk lichaam 164
- - De delen van het menselijk lichaam 164
- Dieren 166
- - Viervoetige dieren 168
- - Vogels 175
- - Vissen en schelpen 180
- - Insecten en kruipdieren 181
- Planten 182
- Hemellichamen en natuurverschijnselen 186
- Elementen en edelstenen 187
Kunstmatige figuren 189
- Voorwerpen uit het dagelijks leven 190
- - Kledingstukken en sieraden 190
- - Huisraad, gereedschappen en werktuigen 192
- Wapens en oorlogstuig 195
- Gebouwen en bouwwerken 198
- Vaartuigen en hun onderdelen 200
- Fabelwezens 201
- Huismerken 205
- Andere kunstmatige voorwerpen 207
DE SCHILDDEKKING 210
DE HELM 212
Het helmteken 217
Helmkroon en wrong 222
Dekkleden 223
ANDERE BUITENVERSIERSELEN 225
Schildhouders 225
Het voetstuk 226
Banieren en vanen 227
De wapenspreuk 228
De wapenkreet 229
Rangkronen 230
Onderscheidingstekens 232
Leuzen en badges 234
De wapenmantel en -tent 236
Mutsen, hoeden en bonnetten 237
Nog andere buitenversierselen 238
HOOFDSTUK 3: HERALDIEK IN DE PRAKTIJK 239
IDENTIFICATIE VAN WAPENS EN 'BLAZOENEREN' 239
Het beschrijven of 'blazoeneren' van wapens 240
Heraldische terminologie 241
Het blazoeneren in de praktijk 246
Breuken 249
Bastaardbreuken 254
Problemen door wapenwijziging 256
Hoffelijkheid 257
HULPMIDDELEN VOOR IDENTIFICATIE 258
TOEPASSING EN MOGELIJKHEDEN 263
Toekomstperspectieven 267
De bijzondere relatie tussen heraldiek en genealogie 269
Heraldische kwartierstaat 274
WAPENRECHT 283
DE WEG NAAR EEN FAMILIEWAPEN 298
Een oud familiewapen terugvinden 299
Een nieuw wapen? 300
WAPENREGISTRATIE 303
Wapenzwendel 308
Opheffing van wapens 311
HERALDIEK ALS KUNST 317
VAN BLAZOEN NAAR LOGO EN VLAG 335
Bibliografie 345
Register van heraldische termen 352
Illustratieverantwoording 363