9789058262813
Belgium  /  Nederlands
Geloven in de Lage Landen - Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom - Peter Nissen
Davidsfonds/Leuven (2004)
In verzameling
#15

Gelezen?:
Ja
(april 2006)
Geschiedenis vanaf 1500 tot heden, Religie

Vijfde eeuw. Het christendom doet zijn intrede in de Lage Landen. In de eeuwen die volgen krijgt het vaste voet aan de grond. De eerste bisdommen worden opgericht en belangrijke kloosterorden ontstaan, zoals de benedictijnen, de franciscanen en de dominicanen.

Vijftiende eeuw. Het humanisme zet het absolute gezag van de Kerk op de helling. Een kerkelijke vernieuwing op Europese schaal dringt zich op. Zeker wannneer de kerk ook het hoofd moet bieden aan het reformatorisch gedachtegoed. De Jezuïtenorden, het jansenisme en missionering zijn slechts enkele belangrijke uitingen van de katholieke hervorming van de zestiende eeuw tot ver in de achttiende eeuw. Ook in de negentiende eeuw blijft de breuk tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden bestaan.

Dit boek geeft een chronologisch overzicht van de meest kenschetsende ontwikkelingsmomenten van het godsdienstig leven in onze regionen. Binnen het ruime historische kader is er aandacht voor uitzonderlijke gebeurtenissen, individuen - de kleine gelovigen zowel als de grote religieuze leiders - en hun belevenissen.

Voor deze luxueuze uitgave met vele prachtige vierkleurenillustraties deed men een beroep op eminente historici uit Nederland en Vlaanderen.

Dit boek is te koop bij onze online boekhandel. Klik op de onderstaande banner.
Ontwerper/vormgever Daniël Peetermans; Sin Aerts
Co-auteur Pierre Trouillez; Paul Trio; Marcel Gielis; Johan Decavele; Gian Ackermans; Fernand Vanhemelrijck; Mathijs Lamberigts; Edward de Maesschalck; Lieve Gevers

Product Gegevens
NUR code 680
Uitvoering Paperback met flappen
Aantal pagina's 203
Hoogte x Breedte 280 x 220 mm
Oorspronkelijk publicatiejaar 2004
Persoonlijke Gegevens
Winkelprijs bij verschijnen € 34,50

Conclusie
Dit is een uitstekend boek voor wie inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van de christelijke religie. Ook veel genealogische gegevens komen in dit boek voor.

Stories
Titel Auteur Beginpagina Aantal pagina's
Woord vooraf 7
De eerste kerstening van de Lage Landen. Een verhaal door slagen en falen... Pierre Trouillez 9
Op weg naar een christenheid in de Lage Landen Pierre Trouillez 19
De moeizame kerstening van het noorden Peter Nissen 27
Begijnen en bedelorden in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de dertiende en veertiende eeuw Paul Trio 35
Christus navolgen in eenvoud: de moderne devotie Peter Nissen 51
Kerkelijk leven en de devoties van de lekengelovigen in de laat-middeleeuwse Zuidelijke Nederlanden Marcel Gielis 59
De vorming tot gewetensvolle christenen in de late Middeleeuwen Peter Nissen 75
Erasmus, Luther en de theologen van Leuven Marcel Gielis 83
Van het Beloofde Koninkrijk tot de Gemeente der Wedergeborenen: de doperse beweging in de Noordelijke Nederlande Peter Nissen 99
Van Lutherije via beeldenstorm naar katholieke reformatie Johan Decavele 107
Uitverkiezing en voorbeschikking: de synode van Dordrecht en de statenvertaling Gian Ackermans 115
Heksenvervolgingen in Vlaanderen Fernand Vanhemelrijck 125
Het jansenisme als poging tot katholieke hervorming in de Nederlanden Mathijs Lamberigts 133
Proeftuin van verdraagzaamheid: confessionele pluriformiteit in de Republiek Peter Nissen 141
De gevolgen van de revolutie voor de Kerk, 1780-1830 Edward de Maesschalck 151
De mobilisatie van de gelovigen in Nederland in de negentiende eeuw Peter Nissen 161
De 'belle epoque' van de Kerk in België, 1830-1940 Lieve Gevers 171
De ontmoeting tussen de kerken in Nederland in de twintigste eeuw Peter Nissen 183
Kerk in de kering. De Vlaamse Kerk en de wending van het Tweede Vaticaans Concilie Lieve Gevers 191
Voor wie verder wil lezen 199
Over de auteurs 202
Illustratieverantwoording 203