9789043906609
Nederland  /  Nederlands
Oorsprong van de Graalkoningen - Een onthullend onderzoek naar de verborgen afkomst van de eerste mens - Sir Laurence Gardner
Tirion (2004)
In verzameling
#4

Gelezen?:
Ja
(2004)
Esoterie, Genealogie, Geschiedenis middeleeuwen

De Schot Sir Laurence Gardner is historicus en genealoog en hij publiceerde diverse boeken over godsdienst- en bijbelgeschiedenis. Daarnaast schrijft hij libretto's en produceert hij muziek-, theater-, en filmprojecten.
Het Oude Testament heeft lange tijd als enige historische bron voor de oorsprong van de mensheid gegolden, maar onlangs is gebleken dat de Soemerische teksten veel ouder moeten zijn dan de eerste Israëlitische notities voor het boek Genesis. Zowel in Genesis als in oudere geschriften wordt gesproken over de Nephilim of Annoenaki, 'zij die nederdaalden'. Wie waren deze Nephilim? Alles wijst erop dat zij van een andere planeet afkomstig waren en dat de gebeurtenissen in de Hof van Eden niets anders waren dan een conflict binnen de Nephilim, waarbij Adams eerste vrouw Lilith, de slang en de oermoeder van de Sangréal, een probleem vormde dat door de redacteuren van de bijbel goeddeels is weggemoffeld. Een overtuigend overzicht van de afstamming van de eerste mensen.

Dit boek is te koop bij onze online boekhandel. Klik op de onderstaande banner.
Vertaler Eric Strijbos
Ontwerper/vormgever Hans Britsemmer

Product Gegevens
NUR code 706
Uitvoering Paperback
Aantal pagina's 368
Hoogte x Breedte 215 x 135 mm
Oorspronkelijke titel Genesis of the Grail Kings
Oorspronkelijke subtitel The Pendragon Legacy of Adam and Eve
Oorspronkelijke uitgever Bantam
Oorspronkelijk publicatiejaar 1999
Persoonlijke Gegevens
Winkelprijs bij verschijnen € 12,50

Conclusie
De lezer krijgt een goed gedocumenteerd boek in handen, dat aan de hand van zeer oude geschriften een alternatief geeft voor de geschiedenis van het ontstaan van de mens, zoals die staat beschreven in de Bijbel.

Stories
Titel Auteur Beginpagina Aantal pagina's
Voorwoord 9 2
Inleiding 11 4
De bakermat van de beschaving 15 10
Als trekvogels 25 11
Karmozijnen gewaden en zilveren kammen 36 15
De Chaldeeuwse Genesis 51 9
Koninkrijk der engelen 60 10
Een tijdperk van verlichting 70 14
Toen het koningschap neerdaalde 84 10
De Vrouwe van het Leven 94 12
De herders van het koninklijke zaad 106 9
De boom der kennis 115 18
De Koningin des Hemels 133 12
Het erfgoed van het braakland 145 9
Goud van de goden 154 13
De feniks en de vuursteen 167 16
Vulcanus en het pentagram 183 14
Het rijk van het verbond 297 13
De veelkleurige mantel 210 14
Mozes van Egypte 224 14
De magie van de berg 238 19
Wijsheid en de wet 257 9
Naschrift: De Draak vandaag de dag 266 7
Aanhangsel 273 2
Dankbetuiging 275 2
Chronologie 277 2
Tabellen 279 34
Noten en verwijzingen 313 30
Bibliografie 343 12
Fotoverantwoording 355 2
Register 357 11