9789043907569
Maria Magdalena - Haar geheime huwelijk met Jezus en de vervolging van hun afstammelingen - Laurence Gardner
Tirion (2005)
In verzameling
#12

Gelezen?:
Ja
(9-1-2006)
Esoterie, Genealogie, Geschiedenis middeleeuwen

Prostituee, of de vrouw van Jezus? De vraag naar de ware identiteit van Maria Magdalena heeft bestseller auteur Laurence Gardner opnieuw tot een meesterwerk geïnspireerd. Het boek Maria Magdalena tilt het debat dat ontstaan is na de verschijning van De Da Vinci Code naar een hoger niveau. Het is het resultaat van historisch onderzoek in de verborgen archieven van kloosters en het Vaticaan en onthult sensationele nieuwe informatie over de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus. Laurence Gardner brengt hun geheime huwelijk aan het licht en legt informatie over hun nazaten bloot. Hij laat zien hoe deze afstammelingen vervolgd werden en welke rol de Priorij van Sion speelde om hun erfenis te beschermen. Ook onthult hij de ware betekenis achter de schilderijen van Leonardo Da Vinci. Ten slotte geeft Gardner toegang tot de teksten die uit de Bijbel zijn weggeredigeerd. Historicus en genealoog Sir Laurence Gardner is de auteur van intemationale bestsellers als De erfopvolgers van de Graal, Oorsprong van de Graalkoningen, Het rijk van de Ringlords en Het mysterie van de Ark des Verbonds.

Dit boek is te koop bij onze online boekhandel. Klik op de onderstaande banner.
Vertaler Ninke van der Hoeven; Aart Marsman
Ontwerper/vormgever Hans Britsemmer

Product Gegevens
NUR code 491
Uitvoering Paperback
Aantal pagina's 400
Hoogte x Breedte 235 x 158 mm
Oorspronkelijke titel The Magdalene legacy : the Jesus and Mary bloodline conspiracy
Oorspronkelijke uitgever Element Books Ltd.
Oorspronkelijk land Groot Brittanië
Oorspronkelijke taal Engels
Oorspronkelijk publicatiejaar 2005
Persoonlijke Gegevens
Winkelprijs bij verschijnen € 24,95

Conclusie
Het boek De Da Vinci Code is een roman met fictieve gegevens en met een plot dat - volgens Laurence Gardner - deels verzonnen is. In dit boek weerlegt hij het fictieve deel van De Da Vinci Code en brengt hij de door hem verzamelde feiten rond Maria Magdalena en Jezus aan het licht. Ook in dit boek staan weer veel genealogische gegevens uit het begin van onze jaartelling.

Stories
Titel Auteur Beginpagina Aantal pagina's
Dankbetuiging 15
Inleiding 17
1. HEILIGE OF ZONDARES 19
De First Lady 19
Restauratie 20
Zeven demonen 24
Het erfgoed van de Magdaleense 27
Academia 31
Angst en beven 33
2. VERVOLGING 35
Op weg naar de vergetelheid 35
Erfgenamen van de heer 37
De Openbaring 41
Broers en zusters 46
De veboden graftombe 49
3. APOCALYPS 51
De vrucht van de wijnrank 51
Vruchtbare allegorie 53
Emblemen van Magdalena 57
Armageddon 62
Pijn en kwelling 65
4. DE ANDERE MARIA 67
Het erfgoed van de Nazarenen 67
Gabriël 70
Huwelijksvoorschriften 73
Onbevlekte ontvangenis 78
5. HET GRAF VAN DE MAGDALEENSE 82
De heilige balsem 82
Een nieuw accent 86
Het bedrog van Zacharias 89
Levende wateren 93
Een Gotisch legaat 96
6. BEWAKERS VAN DE RELIEK 99
Dochters van Frankrijk 99
Wijsheid van het geloof 103
De adem van het universum 104
De inquisitie 107
Het Baphomet-symbool 110
7. OPMERKELIJKE TEKSTEN 115
Marta 115
Het achterhouden van bewijsmateriaal 118
De grote ketterij 122
Het Magdaleense archief 125
Vergeten evangeliën 127
8. VROUWEN VAN DE KERK 133
Een kwestie van data 133
Jezus' geboortedag 136
De gemalin van de Heiland 138
De selectie van de evangeliën 142
9. HET HEILIGE HUWELIJK 149
Aspecten van het vertalen 149
De scharlaken vrouw 153
Vrouwelijk priesterschap 155
Het dynastieke huwelijk 158
De verloving 161
10. DE ERFGENAMEN 165
Het huwelijk van de Magdaleense 165
Het Hemelse Koninkrijk 171
De orde van Melchisedek 175
De periode van restitutie 178
11. HET GRAALKIND 181
Scheiding 181
De reis van Maria Magdalena 183
In het Westen 186
De openbaring van het lam 188
De leerling van wie Jezus veel hield 190
12. HET RIJK VAN DE DESPOSYNI 195
De visserkoningen 195
Huis van brood 199
Goddelijke hoogheid 201
De eerste kerk 204
Het bisschoppelijk debat 207
Geheim van de Heer 209
13. DE HEILIGE BALSEM 211
Roman van de graal 211
Berg van Getuige 214
De albasten kruik 216
Nascien en de vis 222
De grote lichtbrenger 224
14. KONINKRIJKEN EN KLEUREN 228
De heilige families 228
De stamboom van Arthur 232
Koninginnen van Avallon 236
De kleuren van Magdalena 238
15. LEONARDO DA VINCI 244
Mona Lisa 244
De Maagd op de rotsen 253
De Madonna op de rotsen 257
Notre Dame 260
16. HET LAATSTE AVONDMAAL 262
Een tragische geschiedenis 262
De onenigheid over de Aanbidding 266
De Da Vinci Code 267
17. HEILIGE ALEGORIËN 275
Een geheimzinnig paneel 275
De ketterij van de slaapkamer 281
De roede van Isaï 284
De berouwvolle courtisane 287
18. EEN GEHEIME PRIORIJ 291
De samenzwering van Sion 291
Het mysterie van Saunière 294
De commanderij van de revolutie 297
Verdachte dossiers 298
De oorspronkelijke priorij 300
God en de Magdaleense 302
Noten en verwijzingen 311
Stambomen 341
APPENDICES 347
I. Zoon van God, zoon des mensen 347
II. De berechting en kruisiging 350
III. Jezus en India 361
IV. De heilige Helena 364
V. De drie tafels van de graal 366
VI. De ondergang van de Merovingers 370
Bibliografie 372
Illustratieverantwoording 385
Register 387