9789043906821
Nederland  /  Nederlands
Het mysterie van de Ark des Verbonds - Verbazingwekkende onthullingen over de onvoorstelbare kracht van de Ark - Laurence Gardner
Tirion (2005)
In verzameling
#13

Gelezen?:
Ja
(27-2-2006)
Esoterie, Genealogie, Geschiedenis middeleeuwen, Klassieke tijd

Het geheim van de bijbelse Ark des Verbonds spreekt al evenzeer tot de verbeelding als de zoektocht naar de Heilige Graal. Wat is het precies? Wat was de functie ervan? En waar is die gebleven? Verloren geheimen van de Ark des Verbonds is Laurence Gardners controversiële en intrigerende speurtocht naar de betekenis en onvoorstelbare kracht van de Ark. Door informatie uit de archieven van de Rozenkruisers in verband te brengen met de kennis van vooraanstaande kernfysici weet Gardner de avontuurlijke koers te achterhalen die de Ark heeft afgelegd van de Sinaï tot Jeruzalem en verder. Tevens onderzoekt hij de mysterieuze kracht van de Ark om goud om te zetten tot een staat van gewichtloosheid. Deze eeuwenoude kennis lag ten grondslag aan de overgangsrite van de farao’s naar het hiernamaals en wordt tegenwoordig gebruikt in de fascinerende nieuwe wetenschap van de ruimte-tijdmanipulatie. Dit boek onthult niet alleen de verloren geheimen van de heilige Ark maar geeft ook zicht op de betekenis ervan voor de toekomst. Onderzoek van David Hudson in de jaren negentig van de twintigste eeuw naar ORME's kreeg de medische wereld grote interesse in de toepassing daarvan bij de behandeling van kanker. Tijdschriften als Platinum Metals Review en Scientific American meldden hoe mono-atomaire platinagroepmetalen kunnen resoneren met misvormde lichaamscellen, waardoor het DNA zich ontspant en herstelt. Diezelfde ORME's kunnen ook het energiecrisis oplossen, want hiermee kunnen ook brandstofcellen gemaakt worden, die tot een perpetuüm mobile kunnen komen. Medicijnfabrikanten en oliemaatschappijen vinden dit een teken aan de wand, want hierdoor kunnen hun inkomsten drastisch dalen.

Dit boek is te koop bij onze online boekhandel. Klik op de onderstaande banner.
Vertaler Jan Smit
Ontwerper/vormgever Hans Britsemmer

Product Gegevens
NUR code 700
Uitvoering Paperback
Aantal pagina's 398
Hoogte x Breedte 235 x 155 mm
Oorspronkelijke titel Lost secrets of the Sacred Ark
Oorspronkelijke subtitel Amazing revelations of the incredible power of gold.
Oorspronkelijke uitgever Element Books Ltd.
Oorspronkelijk land Groot Brittanië
Oorspronkelijke taal Engels
Oorspronkelijk publicatiejaar 2003
Persoonlijke Gegevens
Winkelprijs bij verschijnen € 24,95

Conclusie
Dit boek is een vervolg op De erfopvolgers van de Graal en Oorsprong van de Graalkoningen. Laurence Gardner beschrijft op zijn meeslepende wijze de geschiedenis van de Ark van het Verbond. Hij stelt dat de Ark over grote krachten beschikt en hij heeft een leuke these over het huidige verblijfplaats. Door de grote hoeveelheid genealogische gegevens is dit boek ook zeer geschikt voor genealogen die onderzoek doen naar de Middeleeuwen en vroegere tijden.

Stories
Titel Auteur Beginpagina Aantal pagina's
INHOUDSOPGAVE
Dankbetuiging 15
Inleiding 17
D E E L E E N
1. HUIS VAN GOUD 3
De heilige berg 3
Het Veld der gezegenden 7
De Verhevene 10
Het uiteindelijke doel 13
2. DE PARADIJSSTEEN 17
Brenger van leven 17
Dagelijks brood 21
Heilig manna 24
3. LICHT EN PERFECTIE 28
Het musterie van de juwelen 28
De merkwaardige spiraal 31
De bijzondere robijn 34
De ring der Getuigenis 36
Een nieuwe dynastie 40
4. UIT EGYPTE 42
De kinderen Israëls 42
Het brandende braambos 44
Het recht op de troon 52
Door Khiba bemind 54
5. DE ARK DES VERBONDS 60
De tegenstrijdigheden van Deuteronomium 60
Oorsprong van de Bijbel 64
Het verblijf 65
Strijdwagens en cherubijnen 67
Een goddelijke essentie 73
6. DE MACHT VAN GOUD 76
De overvloed 76
Een korte geschiedenis van het goud 78
De Dag van de Ark 80
Het Gulden Vlies 82
De Smaragden Tafel 85
D E E L T W E E 93
7. ELEKTRICUS 93
Het oordeel van Archon 93
Sint-Elmsvuur 96
Oude batterijen 98
Goud van de goden 100
De vlam van het Ark-licht 104
8. DE BAAN VAN HET LICHT 108
Meesters van de vuur-steen 108
De vlakte van Shar-on 113
Het rijk van de geesten 116
Verder dan nul 122
9. HET GEHEIM VAN KONING SALOMO 124
De koninklijke generatie 124
De verovering van de Ark 126
Het lied van Debora 131
De koninklijke stad van David 134
Het project van de vuur-steen 137
10. NAAR HET DONKER 141
De Kebra Nagast 141
De koningin van Sheba 145
Bewakers van het lot 146
Na de ballingschap 153
D E E L D R I E 159
11. EEN PARALLELLE DIMENSIE 159
De zaak Hudson 159
De zwaartekracht getrotseerd 163
Supergeleiders 165
Stealth-atomen en ruimte-tijd 168
Dag des oordeels 172
12. HET KWANTUMPROTOCOL 174
Overgangselementen 174
Levitatie en teleportatie 176
Heilige wetenschap 179
Terugkeer naar Dendera 183
Overgangsrite 185
13. VUUR IN DE WOESTIJN 187
Het raadsel van de Graal 187
Het huis van Hasmon 190
Hoeders van de Ark 193
14. DE DESPOSYNI 198
De paradox van Christus' geboorte 198
Zoon van God, zoon der mensen 203
De maagd en de timmerman 205
De bewijzen verbrand 207
De reis van Magdalena 209
Een nobel vakman 212
D E E L V I E R 217
15. HERMETISCHE RENAISSANCE 217
De ridders van de Tempel 217
Het concilie van de Ark 221
Notre Dame 222
De inquisitie 226
16. DE VERBORGEN ROL 230
De gesel van de Tempeliers 230
De derde graad 235
De Vlam der Onschuld 237
17. DE HERRIJZENIS VAN DE FENIKS 241
Onder de Tempelberg 241
Het Koninklijk Gewelf 244
Een nieuwe filosofie 247
Verloren geheimen 250
De Kunst van Hermes 252
De Heer van het Licht 254
18. DE RUSTPLAATS 257
De rozenkrans van de filosofen 257
De overgang van de Ark 260
Het laatste optreden 263
Het portaal 269
Noten en verwijzingen 273
STAMBOMEN 303
De Egyptische connectie: Afstamming tot aan Mozes, Mirjam en Aäron. 303
Uit Egypte: Afstamming vanaf Mirjam tot aan koning David 305
Israëlitische rechters van Kanaän: Bestuurders in de tijd voor de koninkrijken Israël en Juda. 308
Ramessidische dynastieën van Egypte: Overeenkomstig het Bijbelse tijdvak van Mirjam tot David. 309
Het koninghuis van Juda 310
Koningen van Israël: Parallelle opvolging binnen het koningshuis van Juda. 316
Het priestergeslacht van Aäron: En de profeten uit het Oude Testament. 317
Farao's van Egypte: 21ste tot en met 26ste dynastie - overeenkomstig de tijdvakken van de koningen van Juda. 323
Mesopotamische koningen van Assyrië: Overeenkomstig het Bijbelse tijdvak vanaf koning David tot aan de ballingschap. 328
Koningen van Babylon: Overeenkomstig het Bijbelse tijdvak vanaf koning David tot aan de ballingschap. 329
Koningen van Perzië en farao's van Egypte: Tot aan het tijdvak van Alexander de Grote van Macedonië. 330
Koningen van Sparta en Macedonië: Inclusief een deel van het tijdvak van het Oude en het Nieuwe Testament 332
Macedonisch Egypte en de Ptolemaeën. 334
Het Seleucidenrijk: Syrië, Klein-Azië, Mesopotamië en Perzië. 337
Het Hasmonese huis van de Macabeeën: Priesters en koningen van Jeruzalem voor de Herodiaanse vorsten. 340
De Romeinse republiek en het begin van het keizerrijk: Van Julius Caesar tot Nero. 343
Het huis van Herodus: Koningen uit het Nieuwe Testament en bestuurders van Judea (37 v.Chr. -99 n.Chr.). 344
De familie van Jezus: Voorouders van de Messias en Magdalena. 346
KAARTEN EN AFBEELDINGEN
Schatbewaarder Sobekhotep met de kegelvormige shem-an-na in zijn hand. 12
De farao geeft Anoebis een kegelvormig brood van de Kostbare Steen 15
De slang van wijsheid en geneeskunst. 32
Maimans eerste robijn-laser 35
Kaart: Egypte en Sinaï - de omgeving van Exodus 48
De Ark des Verbonds 68
De gekruisigde slang van Nicolas Flamel 89
De Bagdad-batterij 99
Het mysterieuze reliëf in de tempel van Hathor in Dendera 101
19de-eeuwse Ark-condensator 105
De Hermesstaf met de dubbele slang 121
Kaart: De reis van de Ark 128
Kaart: De koninkrijken Juda en Israël 130
Kaart: Bijbelse streken uit het Oude Testament 150
De djed-armen in Dendera 183
Ondergrondse kamer onder de tempel van Jeruzalem 243
Het wapen van de Engelse United Lodge 256
Grafische symbolen van de plaat van het Koninklijk Gewelf en de Steen der Wijzen. 258
Het labyrint van Chartres 264
BIJLAGEN 353
I Het raadsel van de tombes 353
II De Exodus 356
III Goud te koop 358
IV Amenemope en het Bijbelboek Spreuken 361
V Naar het verdwijnpunt 362
Theseus en de Minotaurus 367
Bibliografie 371
Illustratieverantwoording 384
Register 385