Cornelis Heystek en Tannetje Meijers recenseren verschillende soorten boeken, die op een aantal websites worden gepubliceerd.

Als uitgevers hun boeken door ons willen laten recenseren, dan kunnen zij een recensie-exemplaar toezenden aan het hieronder genoemde postadres.

Hondsdraf 11
5161 WE Sprang-Capelle
Nederland